HITRA DOSTAVA

DOBRE  CENE

VARNO PLAČANJE

PRAVILA NAGRADNIH IGER

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE – Naroči kavo koper, december 2021

Nagradna igra ni v nobeni povezavi s Facebookom in ni v nobenem primeru sponzorirana, podprta ali organizirana s strani družabnega omrežja Facebook. Prejemnik podatkov, ki jih daje na razpolago udeleženec, ni Facebook, ampak podjetje Unikat d.o.o. kot lastnik  Naroči kavo Facebook strani. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator in ne Facebook. Facebook ne prevzame nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro.

Kako in kje poteka nagradna igra? 
Nagradna igra bo potekala na Facebook strani  Naroči kavo. Ob zaključku nagradne igre bomo izžrebali enega nagrajenca ali več, ki bo prejel nagrado opisano v nagradni igri na Facebooku. Uporabili bomo Random Number Generator.

Kdo lahko sodeluje v nagradni igri? 
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki všečkajo Facebook stran Tuttocapsule Ljubljana, javno delijo objavo in pravilno odgovorijo na nagradno vprašanje. S tem potrjujejo, da so seznanjeni s pravili in pogoji nagradne igre.

Kdo prireja nagradno igro in podeljuje nagrade? 
Organizator nagradne igre je podjetje Unikat d.o.o., Cankarjeva 26, 6250 Ilirska Bistrica, ki nagrado tudi podeljuje. O prevzemu nagrade bo nagrajenec obveščen preko Facebooka. Nagrada ni zamenljiva za denar in ni prenosljiva. 

Kako in kje poteka žrebanje nagrade? 
Žrebanje bo potekalo po končani nagradni igri v Trgovini Naroči kavo, Park center Koper, Ankaranska cesta 3.A, 6000 Koper z Random number generatorjem. V žrebanju bodo sodelovali vsi, ki bodo všečkali Facebook stran Tuttocapsule Ljubljana, delili objavo in pravilno odgovorili na nagradno vprašanje. Potek žrebanja bo vodila in nadzorovala komisija, ki jo sestavljajo zaposleni v podjetju Unikat d.o.o. – Marika Kalc, Robert Povalec. Rezultati žrebanja bodo dokončni.

Kdaj in kje bodo objavljeni nagrajenci? 
Nagrajenci bodo objavljeni na Facebook profilu Naroči kavo v komentarju pod nagradno igro. Nagrajenci bodo objavljeni s svojim profilnim imenom. Nagrado lahko prejemniki prevzamejo v trgovini Naroči kavo Park center Koper, Ankaranska cesta 3.A, 6000 Koper.

Kdaj nagrada ni podeljena? 
Če se izkaže, da je sodelujoči vnesel lažne osebne podatke, nagrada ni podeljena. Če se nagrajenec v roku 7 dni od objave nagrajenca na Facebook strani Tuttocapsule Ljubljana ne oglasi preko sporočila na Facebooku , ne pokliče ali se ne oglasi v trgovini, se nagrada smatra kot ne podeljena. Nagrade ni mogoče zamenjati za drugo nagrado ali gotovino.

Kdo plača davke? 
Vse stroške krije podeljevalec nagrade Unikat d.o.o.

Zasebnost in varstvo podatkov 
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoljuje organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do uporabe podatkov, pridobljenih z nagradno igro, v marketinške namene. Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo s podatki udeležencev ravnal skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave njihovih osebnih podatkov za promocijske namene skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

Nagradna igra ni na noben način sponzorirana ali povezana s Facebookom. Sodelujoči v nagradni igri razumejo, da je organizator nagradne igre lastnik Facebook profila Naroči kavo. Facebook se uporablja le kot platforma za komuniciranje o nagradni igri.